Alle me! keepersamling

Teori og praksisøkt for keeper og deira trenar.

 

Bli med på ei praktisk og inspirerande økt for trenarar torsdag 11. november.

 

Stad: Vikahaugane

Program:

kl 17.00: Inspirasjon / teori for keeper med trener –  v/ Dan Riisnes, Brann 

kl 17.45 – 18.45: Keepere 10 år og oppover frå alle 3 klubbane kjem blir i praksisøkta trent av sin trener. Trenarane vert veileda på feltet av Dan Riisnes med fleire.