Alle me! dommarsamling

Onsdag 10. November kl. 18.00-20.00 i Solidhuset

Vi ønsker å samle alle rekrutteringsdommere, dommere, veiledere og dommeransvarlige i klubb i regionen til et felles møte for diskutere samarbeid og tiltak for å etablere et godt dommer miljø i Sunnhordland på tvers av klubbene.

 Program

·       Velkommen                                      18.00-18.10

·       Presentasjon av deltakere             18.10-18.20

·       Status Dommere i Sunnhordland    18.20-18.40

·       Innspill og diskusjon vedr. Tiltak      18.40-19.40

·       Møteplass/ Møteplan

·       Kurs – klubb – og rekrutteringsdommerkurs

·       Rekruttering

·       Oppfølging av dommere

·       Dommeransvarlig i klubb

·       Oppsummering/ Aksjoner                19.40-20.00

Fra kretsen stiller dommerutvikler krets : Petter Toppe og Eli Haugen som er dommerkonsulent.

Det er viktig at alle klubber er representert – har man ikke dommeransvarlig håper vi at et medlem av klubbens styre kan delta.

Påmelding til eli.haugen@fotball.no  innen fredag 5.nov.