ALLE ME! dagane 2022

Gjennom samarbeidsprosjektet ALLE ME! inviterer Solid, Trott og Stord fotballinteresserte born mellom 6 og 13 år til felles fotballdagar med mykje leik og læring:

Onsdag 10.- fredag 12.august     kl 10.00 – 14.00

Hustrudalen                       6 og 7 år                                                

Prestegardskogen            8,  9, 10 år                 

Vikahaugane                      11, 12, 13 år   

Instruktørar er vaksne og ungdommar på 14-19 år frå alle dei tre klubbane. 

Dei eldste deltakarane, 11-13 åringane, vil få ei økt kvar dag med ein ekstern trenar frå ein av våre toppklubbar.

Det blir servert frukt og lunsj frå Urt & Ugras kvar dag.
Deltakarane vil få utdelt ALLE ME!-hettegenser.

Me er opptekne av bærekraft. Me ber dykk som har fått utstyr før tenke over om de treng nytt. Dersom de har utstyr frå i fjor kan dette brukast om att.

Deltakaravgifta er berre 300,- pr deltakar – så her får ein mykje kjekt for pengane.