ALLE ME! DAGANE 2024

12. - 14. august

ALLE ME! DAGANE 2024

12. - 14. august

FLEST MOGLEG, LENGST
MOGLEG – I EIGEN KLUBB

OM ALLE ME!

Alle me! er eit unikt samarbeidsprosjekt der klubbane på Stord går saman for å hindre fråfall i fotballen. Alle me! skal gi born og unge på øya motivasjon til å fortsette med fotballen. Gjennom trivsel, leik og læring vil Alle me! gi eit tilbod til alle.

KLUBBANE

SOLID, TROTT OG STORD GÅR SAMAN OM
UNIKT SAMARBEID FOR FOTBALLEN PÅ STORD

Solid Idrettslag

STORD Idrettslag

TROTT Idrettslag

Sponsorar

Hovudsamarbeidspartnar: Trond Mohn