ALLE ME! dagane

Gode fotballjente og fotballgut og foresatte!

Takk for di påmelding til ALLE ME! fotballdagane 2021 – onsdag 11.august – fredag 13.august.

Det har vore overveldande respons på invitasjonen til dette tiltaket – og med 288 påmeldte gutar og jenter 6-12 år har me ikkje kapasitet til å ha alle på ein bane – og vere på ein ny plass kvar dag slik det var tenkt.

Me har difor delt opp gruppa:

6, 7, 8, 9- åringer (født 2015, 2014, 2013, 2012) skal være på Solidbanen 10.00 – 15.00 alle 3 dagane. 

10, 11 og 12-åringane (født 20111, 2010, 2009) skal være på Trottbanen i Prestegardskogen 10.00 – 15.00 alle 3 dagane. 

Dersom dette medfører ulempe for nokon med tanke på transport når ein har søsken som skal på ulike anlegg – så beklager me dette – men håper det lar seg gjere å samkjøre.

Mange av jentene og gutane som skal vere med deltok i sommar på ein av klubbane sine Tine Fotballskule og fekk med seg fotball derifrå.

Me ber om at dei som har eigen ball heime tar den med – NB! merk den godt med navn.

Ha med eigen drikkeflaske.

Sørg for god handvask heime – så vil instruktørane sørge for spriting av hender før, under og etter treningsøkt og matøkt. Ellers gjeld smittevernreglar – er du sjuk, held du deg heime.

Det har vore stor velvilje frå klubbane sine ungdommer – mange 14-20 åringer stiller om som som instruktører. 

På kvart anlegg har me ein instruktør med hovedansvar:

Trottbanen: Andreas Brakedal Eide, 48046641

Solidbanen: Hanna Stenersen, 90212217

Ved behov kan også ein av oss i prosjektgruppa kontaktast:

Svein Ove Eikenes, 91616520

Øystein Hillestad, 92600883

Grethe Fadnes, 41201608

 

Vel møtt til tre kjekke fotballdager saman med gutar og jenter frå heila øyo!

Helsing 
ALLE ME!
Grehe Fadnes
prosjektleiar